Integritetspolicy och personuppgifter

Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
Utgivaren är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera dina frågor via våra formulär eller nedladningar av material. Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

1.1 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

1.2 Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera dina önskemål samt svara på frågor du ställer via våra kontaktformulären lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att full- följa avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

1.3 Rättslig grund

I samband med nedladning av material behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

1.4 Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läs- bart format.

1.5 Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

1.6 Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till rade- ring, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis en- ligt bokföringslagen).

1.7 Ansvarig för dataskydd

Utgivaren är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

1.8 Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Top